TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年10月16日 星期四

囧問答

問題:
  1. 請問在賽跑中,你超越了第二名,會變成第幾名?
  2. 承上,如果超越最後一名,會變成第幾名?
  3. 啞巴去買牙刷,跟老闆比刷牙的手勢買到牙刷,那麼瞎子要買太陽眼鏡要怎麼做?
解答:
  1. 第二名。
  2. 無解(線性跑道)或無限多解(環狀跑道)。
  3. 跟老闆說"我要買太陽眼鏡"

沒有留言:

張貼留言