TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年11月20日 星期四

狂気の劉傑

沒想到我工藤新一竟然會被綁架
看來這次遇到的是個慣犯
為了怕我逃跑
居然把我扒得只剩下內褲
他該不會有戀童癖吧
不過沒關係
我的小YYYYYG腰帶加長有緊急救援
城之內
像你這種軟腳蝦的決鬥者
沒有資格參加我台灣娛樂集團所舉辦的
殺你全家
砍你手腳
怪獸卡大賽
我的童負就靠阿笠博士你了
我工籐新一不能大便真是苦惱

沒有留言:

張貼留言