TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年4月6日 星期日

Recover the key binding to KSnapShot in KDE4

在System Settings -> Input Actions裡
把KHotKeys的daemon啟用就可以讓快速鍵重新回來
按下PrintScreen又會自動呼叫KSnapShot抓圖程式
之前遇到不方便的地方都是自己去適應....但是果然還是要自己把它修掉比較好啊
....誰叫現在KDE 4這麼buggy....

沒有留言:

張貼留言