TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年7月8日 星期二

妓者

剛剛在新聞上看到50珍骨折,妓者訪問陳幸瑜的畫面:
...
「所以(50珍)不是跌倒喔?」
「沒有啦!她又不會走路怎麼會跌倒?
...
後記: 後來逛笨版的時候果然有人先貼了,還附上新聞網址
...
「腳骨折會不會影響身體?」
「廢話腳骨折當然會影響身體,你腳骨折看看會不會影響?」
...
你管子連結

沒有留言:

張貼留言