TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2009年3月8日 星期日

又要我裝防毒軟體

該怎麼說呢 ... 我一直都是相信「洞」都是使用者自己開的,所以再怎麼強的防毒軟體,只要使用者一根手指就廢了。因此我後來都沒在自己的電腦上裝過防毒軟體,一方面是以前裝的時候它沒幫我擋下多少病毒,反而一直阻撓我連線,另一方面是我使用 Linux 的時間比較長。
現在家裡又要我幫她們裝防毒 ... 實在是提不起勁,反正到時候回來又變得七七八八的。而且新手超幸福的,只要說「我不會」、「我不懂」就好了。以為只要有防毒就天下太平的心態才是一直中招的源頭 ...
我也不會啊 ... 都幾年沒裝過了,還要去找什麼註冊碼,煩死人了。

3 則留言:

  1. 裝免費的防毒軟體,天下太平...http://www.free-av.com/

    回覆刪除
  2. 如果沒有特殊用途個人推 Twister 防毒,$600 就有終身防護了,且防毒能力和服務都還不錯。

    回覆刪除